Spring naar inhoud
logo

Rijnstraat groene verblijfsstraat

Kansenkaart: het definitieve concept

Op basis van alle voorgaande input hebben we de kansenkaart gemaakt.  Hierin zijn alle ideeën, wensen en opmerkingen verwerkt. Met deze kansenkaart schetsen we mogelijkheden. Daar waar bijvoorbeeld een bankje staat getekend, of een terras op een parkeerplek, dient dit gezien te worden als een voorbeeld. Volgend jaar (2022) gaan we samen vaststellen welke onderdelen precies op welke plekken wél gewenst of juist niet gewenst zijn.

Je kunt de Kansenkaart (2 november 2021) ook downloaden via deze link (pdf, 66 MB).

concept Rijnstraat versie 01

Waar liggen kansen?

Het concept bestaat uit een aantal onderdelen. Die worden hieronder (met nummer en afbeeldingen) toegelicht. De nummers in de tekst komen overeen met de nummers in een cirkeltje in de afbeeldingen eronder. Heeft een onderdeel meerdere nummertjes (bijvoorbeeld 1,10) dan komt het op meerdere tekeningen voor. We stellen ons de kansenkaart voor als een plattegrond waar met de onderdelen op de kaart geschoven kan worden, tot de plekken gevonden zijn die iedereen wenst.

Wat is de kansenkaart niet?

De verschillende onderdelen in de kansenkaart zijn mogelijkheden. Het staat nog niet vast dat bijvoorbeeld een bankje exact op die plek komt. Of bankjes er komen, wat die kosten, wie het onderhoud doet, hoe het gefinancieerd wordt, enzovoort, stellen we volgend jaar (2022) gezamenlijk vastst. Als we met buurtbudget Zuid hier weer mee aan de slag mogen. Ons plan voor volgend jaar (zie link) isdoor naar de volgende ronde met maar liefst 122 likes.

Wat zijn de onderdelen?

1, 10 Straatmeubilar met groen

Er bleek veel behoefte aan bankjes op de Rijnstraat. En behoefte aan meer groen. Dus wat is er logischer om die twee te combineren? Zitelementen met groen erin. Zodat je beschut kunt zitten. Met elkaar kunt praten en prettig kunt verblijven op de Rijnstraat. De bankjes zie je op allerlei plekken terugkomen op de Rijnstraat.

Veel bewoners hebbenn aangegeven bankjes met groen te willen hebben. Uiteraard komen er alleen bankjes op een locatie waar daar behoefte aan is. Waar dat is, en waar niet, gaan we met bewoners, ondernemers en belanghebbenden vaststellen in 2022.

2 Hanging baskets

Bloemetjes geven plezier. Op de plekken waar een paal staat (of kan staan) kunnen hangende bloembakken bevestigd worden: hanging baskets. Groot plezier.

3, 4 Geveltuinentjes (met klimplanten)

Geveltuintjes zijn redelijk makkelijk aan te leggen. Onderhoud is belangrijk door de bewoner, organisatie of winkel. We willen met een tuinarchitect een slimme en ecologische set van beplanting samenstellen waarmee de geveltuintjes beplant kunnen worden. Uiteraard is er ook ruimte voor eigen invulling.

Een groene gevel is mooi, dempt geluid en hitte en is goed voor de ecologie. Het beste is om verticale groeiers in een geveltuintje te laten groeien, zodat ze voldoende grond en water hebben. De combi geveltuintje met klimplant zou mooi toegepast kunnen worden.

Op sommige plekken lijkt het in de tekeningen misschien wat krapjes om te lopen. Uiteraard zorgen we ervoor dat geveltuinen (en boomspiegels natuurlijk ook) voldoen aan de gemeentelijke norm. Kijk daarom een beetje door je oogharen naar het concept en probeer je voor te stellen waar er voldoende ruimte is om dit te realiseren. Dat willen we graag van je horen!

5 Autoparkeer wordt fietsparkeer

Er zijn veel fietsen en er komen waarschijnlijk nog meer fietsen, en minder auto's om te parkeren. Dus wat is er logischer dan sommige autoparkeer vakken omzetten naar fietsparkeren. Het gebeurt al op meerdere plekken in de stad, zoals bijvoorbeeld de Kinkerstraat. Het is interessant om te kijken waar we het ook op de Rijnstraat kunnen toepassen.

In het concept gaan we niet op alle plekken op de Rijnstraat de parkeerplekken inruilen. We gaan op zoek naar de locaties waar dit juist wél kan; veel mensen gaven immers aan extra fietsparkeerruimte te willen. Daar gaan we volgend jaar (2022) nader op inzoomen: waar kan het en is het gewenst?

6 Groene tramhalte

De tramhalte kan een groen dak krijgen. In andere steden wordt dat al veelvuldig toegepast. En op het Weteringcircuit hebben we ook een groene wand ofwel Rainproof abri. Zou dat niet mooi staan op de Rijnstraat?

8, 12, 15 Boomspiegels

Er zijn nogal wat boomspiegels op de Rijnstraat die groen kunnen worden. Laten we kijken wie deze wil onderhouden: af en te een beetje water geven is vaak al genoeg. Wij gaan dan zorgen voor plantjes en een gezonde stadsnatuur. Superleuk idee toch?

Op sommige plekken lijkt het in de tekeningen wat krapjes om te lopen. Uiteraard zorgen we ervoor dat boomspiegels (en geveltuinen natuurlijk ook) voldoen aan de gemeentelijke norm. Kijk daarom een beetje door je oogharen naar het concept en probeer je voor te stellen waar er voldoende ruimte is om dit te realiseren. Dat willen we graag van je horen!

9 Groene eilanden

Er zijn nogal wat steen-zeeën. Vooral op kruispunten. Op de plekken waar het mogelijk is kunnen we groene eilanden maken. Uiteraard passend bij het groen in de buurt.

11 Groene parkeervakken voor auto's (en scooters)

De scooters kunnen op een autoparkeervak staan. En waarom dan ook niet gelijk een groen parkeervak als dat kan? Minder overlast van scooters op de stoep en gelijk groen en verkoeld parkeervak overdag. Win-win toch?

Sommige parkeerplekken van auto's kunnen misschien ook groen? Daar is in Oud-West al goede ervaring mee opgedaan langs de Overtoom. Misschien kunnen we dat op een paar plekken aan de Rijnstraat ook realiseren?

14 Groen Parijs terras

De kruising met de IJsselstraat is heel bijzonder. Er is hier wat meer ruimte, er is horeca en er staan heel bijzondere bomen. Heerlijk in de zomer. Waarom geen Parijs terras hier? Bijzondere zitjes en beplanting. Meer ruimte voor terras. Oh-la-la!

Uiteraard zorgen we ervoor dat terrassen de vrije doorloop niet belemmeren. Er zijn vast wel plekken op de Rijnstraat te vinden waar dat prima kan, zoals hier op de kruising met de IJsselstraat. Van belang is dat bewoners, de horeca en bezoekers dit plan omarmen. Daar gaan we ons in 2022 sterk voor maken.

Uiteraard zorgen we er ook voor dat de terrassen de verkeersveiligheid niet zullen belemmeren. Op plekken waar een terras gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid zullen we uiteraard geen terras voorstellen.

16 Autoparkeer wordt terras

Een veelgevraagd onderdeel: meer ruimte voor terrassen. Er zijn wellicht een aantal parkeerplekken waar terrassen van kunnen worden gemaakt. Uiteraard in afstemming met de winkels, bewoners en buurt. Niet overal en altijd, maar op sommige plekken. Zou dat niet mooi zijn?

Uit de enquete en de buurtsafari blijkt behoefte aan meer terrassen. Veel mensen willen dus (wat) meer. Uiteraard betekent dit niet dat er overal terrassen komen, maar volgend jaar (2022) kunnen we wel goed afstemmen op welke plekken dit zou kunnen.

Als op een bepaalde locatie/winkel het omzetten van een parkeervak naar iets anders geen goed idee is, dan doen we het niet. De kunst is om op zoek te gaan op welke plek)ken) dit wel een goed idee is. Dat doen we hope;ijk volgend jaar (2022). Doet u mee?

Geef je reactie

info@inderijnmoetjezijn.nl
tekstwolk-punt

Voorbeelden van beplanting

Onderzochte routing/routes

De volgende stap...

We hebben dit jaar (2021) de bouwstenen ontwikkeld voor een groenere Rijnstraat, waar het prettiger kan worden om te verblijven. Samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Op welke plekken we deze bouwsteentjes daadwerkelijk kunnen realiseren, en welke voorwaarden en budgetten daarvoor beschikbaar zijn, dat pakken we volgend jaar (2022) met jullie aan bij het Buurtbudget Zuid. Stem op ons plan zodat we het volgend jaar kunnen realiseren.

Geef je reactie

Wil je ons laten weten wat je van de Kansenkaart vindt?

info@inderijnmoetjezijn.nl

tekstwolk-punt

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren