Spring naar inhoud
logo

Rijnstraat groene verblijfsstraat

Privacyverklaring

12 juli 2021

De BIZ Ondernemingsvereniging Winkelgebied Rijnstraat verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens. De gegevens worden enkel t.b.v. de uitvoering van het groenplan bewaard en worden niet gedeeld met derden. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Rijnstraat groene verblijfsstraat

Doel

 • Crowdsourcen van goede plannen onder bewoners, ondernemers en organisaties voor een groenere, prettigere en duurzamere Rijnstraat.
 • Een draagvlakmeting te doen voor gewenste mogelijkheden en oplossingen.


Subdoelen

 • In de fase van het aangeven van ideeen, inzicht te krijgen in waar stemmen/likes op devoorstellen vandaan komen.
 • Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden inzicht te geven in argumenten voor of tegen onderdelen zodat zij hun mening kunnen geven over welke 30 plannen teruggeplaatst worden voor fase 2: participatief begroten.
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het co-creatie proces

Iedereen met een goed idee mag dat aangeven. We hebben wel vooral mensen die op/aan de Rijnstraat wonen/werken opgeroepen om op de plannen te reageren.


Grondslag

De BIZ Ondernemingsvereniging Winkelgebied Rijnstraat verwerkt de persoonsgegevens.


Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode:
  Bij het uploaden en liken van ideeën worden postcodes geregistreerd omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit een bepaald gedeelte van de Rijnstraat die hun mening geven of komen de reacties uit andere plekken?
 • Naam:
  We vragen mensen die een idee/opmerking indienen om hun naam op te geven. Deze namen zijn gepubliceerd bij de plannen.
  We vragen mensen ook om een naam op te geven als zij een argument bij een ingediend plan willen plaatsen. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias (een fantasienaam) opgeven.
 • Email: 
  Mensen die een idee/opmerking indienen vragen we om een emailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan en hen te kunnen informeren over het vervolg.
  Bezoekers van de site kunnen zich verder aanmelden voor update over de winnende plannen door hun emailadres op te geven.
 • IP-adressen:
  Bij het stemmen/liken op de ingestuurde plannen worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen. We doen dit om eventuele onregelmatigheden met het liken te kunnen opsporen.


Bewaartermijnen

We bewaren de persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering onze taken. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor deze co-creatie het volgende geldt:

 • Nadat de eerste fase van het uploaden van ideeën en de draagvlakpeiling dmv liken afloopt, wordt de website statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal voor- en tegen stemmen en argumenten blijven wel zichtbaar op de site.
 • Na afloop van het liken van de ingediende ideeën worden gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per plan.
 • Tijdens de stemfase blijven op de site de oorspronkelijk ingediende ideeën zichtbaar, met uitleg per plan waarom een plan wel of niet geselecteerd is voor de stemfase. De namen van indieners per plan blijven ook nog zichtbaar.

Deze plannen blijven zichtbaar op de site tot een nieuwe fase van het project van start gaat. 

Het kan zijn dat de site voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners en mensen die argumenten hebben geplaatst op de site geanonimiseerd.


 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte




Geef mij een nieuwe code

Annuleren