Spring naar inhoud
logo

Rijnstraat groene verblijfsstraat

Het plan is klaar!

Op deze pagina geven we een overzicht van alle eerdere stappen, resultaten en reacties. Het ontwikkelen van het concept  'Rijnstraat groene verblijfsstraat' liep van 1 juli t/m 1 november 2021. Honderden mensen gaven hun mening en input. Hartelijk dank daarvoor. Het resultaat mag er zijn: de Kansenkaart!

Hieronder kun je teruglezen hoe we tot de Kansenkaart dit jaar (2021) zijn gekomen. Het was best een spannende period, want door Corona konden we nauwelijk bijeen komen. Maar ook online kwamen er heel veel reacties en opmerkingen binnen. We hopen volgend jaar met de realisatie aan de slag te kunnen. Uiteraard kun je ook je reactie op de Kansenkaart geven.

Geef je reactie

Wil je een reactie geven op de Kansenkaart? Mail ons dan op info@inderijnmoetjezijn.nl

 

tekstwolk-punt

Kansenkaart (definitief concept) opgesteld 1-11-2021

Alle eerdere informatie en wensen van bewoners, bedrijven en bezoekers habben we verwerkt in een concept. Dat staat beschreven op de Buurtpeiling pagina, zie link. Je ziet de eerdere inzichten hieronder samengevat weergegeven. Alle onderdelen habben we in het concept verwerkt en een eigen naam en nummertje gegegven. Zo konden we makkelijk over de onderdelen van het concept met elkaar afstemmen.

Verwerkte reacties

In de periode 1 oktober tot 30 oktober kon je je reactie geven op het voorlopige concept. Wij verzamelden alle reacties en verwerkten die in de Kansenkaart. Die hebben we per 1 november afgerond. Kijk op de Kansenkaart pagina voor het definitieve concept. Uiteraard kun je er ook je reactie op geven.

Via deze link kun je de Kansenkaart downloaden (pdf, 66 MB)

Voorlopig concept opgesteld (1-10-2021)

Alle eerdere informatie en wensen van bewoners, bedrijven en bezoekers hebben we verwerkt in een voorlopig concept. Die staat beschreven op de Buurtpeiling pagina, zie link. Alle onderdelen hebben we in het concept verwerkt en een eigen naam en nummertje gegegven. Zo konden we makkelijk over de onderdelen van het concept met elkaar afstemmen.

Ontvangen reacties

In de periode 1 oktober tot 30 oktober kon je je reactie geven op het voorlopige concept. Wij verzamelden alle reacties, vragen en opmerkingen, en beantwoorden die op de Buurtpeiling pagina.

De meeste reacties gingen over parkeerplekken en bankjes. Daarnaast werd genoemd dat voldoende loopruimte overhouden belangrijk is en waren er bedenkingen over terassen.

Via deze link kun je het concept downloaden (pdf, 3 MB)

Prik-op-de-kaart afgerond (30-09-2021)

De ideeën en onderdelen uit de Buurtsafari en de enquête werden tussen 18 augustus en 30 september op de kaart gezet. Er was ook de mogelijkheid om nieuwe ideeën op de kaart te zetten. Er zijn een paar nieuwe iedeeën bijgekomen, waarvoor veel dank!

Uitkomst

Op alle ideeën kon gestemd worden. Daarmee konden we zien wat het meest popululair was. ook was het mogelijk om je opmerkingen toe tevoegen bij ideeën. Zo kregen we meer inzicht wat er speelde achter de ideeën.

Parkeer wordt teras bleef het meest polulair (103 likes), gevolgd door straatmeubilair met groen (41) en Parijs terras (24). Daarna kwamen: groene eilanden (23), hanging baskets (22), autoparkeervak wordt fietsparkeervak (22), meer geveltuinen (21) en groene boomspiegels (20).

Zo zag de prik-op-de-kaart module eruit met alle ideeën, zie link.

Buurtsafari afgerond (18-08-2021)

Bij de buurtsafari konden mensen reacties geven op 23 onderwerpen. We ontvingen maar liefst 462 reacties: 414 likes vóór, 35 likes tegen en 13 argumenten. Een heel mooi resultaat.

Onderstaande top-8 omvat 65% van alle reacties.

1. Parkeer wordt terras (zie link)
Veruit het meest gewaardeerd (100 likes) was het omzetten van parkeerplekken naar terras. Uit de enquete bleek dit ook al.

2. Straatmeubilair met groen (zie link)
Met 40 likes een duidelijk signaal dat bankjes met groen zeer gewenst zijn. Ook uit de enquête bleek dit al.

3. Parijs terras (zie link)
Een duidelijke wens (23 likes) om een breder terras te maken onder de boompjes. Groen en gezellig, levendig en koel.

4. Autoparkeer- wordt fietsparkeervak (zie link)
Totaal 21 likes om autoparkeer- in fietsparkeer vakken om te zetten. Meer fietsparkeren bleek ook uit de enquête.

5. Groene eilanden maken (zie link)
Op de brede kruispunten kunnen groene eilanden een verschil maken wat betreft water- en hitteoverlast. Ook 21 likes.

6. Meer geveltuintjes (link) en 7. boomspiegels (link)
Geveltuintjes (19 likes) en groene boomspiegels (18 likes) passen perfect bij de enquête resultaten: meer groen, boomperkjes en bloemen(bakken).

8. Hanging baskets (zie link)
Met 18 likes ook hoog op de lijst. Past ook perfect bij de enquête resultaten: meer groen, boomperkjes en bloemen(bakken).

Via deze link kun je de buurtsafari resultaten downloaden (pdf)

Enquête afgerond (15-08-2021)

Maar liefst 110 mensen vulden de enquête in. Het overgrote deel (85%) was bewoner in of rondom de Rijnstraat. Circa 13% was ondernemer of werknemer. De meeste wonen of werken in of rondom de Rijnstraat. De conclusies staan hieronder.

1. Bomen en groen
Bestaande bomen, groen en plantebakken behouden. Liefst meer bomen, groen, boomperkjes en bloemen(bakken).

2. Winkels en horeca
Het gevarieerde winkelaanbod behouden. Liefst wat meer variëteit en kleine middenstand. Bestaande terrassen behouden en meer terrassen toevoegen (op parkeerplekken).

3. Auto's en motoren
Minder verkeer en hard rijdende auto's. Minder files, geluidoverlast en vervuiling. Fietsparkeren in plaats van autoparkeren. Autoparkeren bij winkels.

4. Fietsen en scooters
Fietsparkeerplekken erbij. Scooteroverlast bij fastfood. Bij supers te druk met fietsparkeren. Brede en apart gelegen fietspaden behouden. Goed overzicht bij oversteken van het fietspad (voetganger) en afslaan (auto).

5. Trottoir
Veel meer zitplekken op straat erbij. Brede trottoirs houden of breder maken. Minder (zwerf)vuil en vaker bakken legen. Minder scooters op de stoep. Bij supers meer loopruimte, minder grote uitstallingen en aandacht voor laden/lossen en fietsparkeren.

6. Uitstraling
De Rijnstraat zou wat minder rommelig en wat meer verzorgd kunnen worden. Meer een woonwijk en groene leefstraat. Maar wél met voldoende levendigheid (reuring) en gezelligheid.

 

Via deze link kun je de enquête resultaten downloaden (pdf)

Ideeënplatform live en enquête gestart (14-07-2021)

We wilden per januari 2021 meteen starten met de buurt om ideeën te genereren voor een groenere Rijnstraat. Maar bij elkaar komen bleek door Corona geen goed idee.

Dus hebben we een online platform opgezet zodat we in ieder geval zo veel mogelijk online aan de slag konden. Savvy.codes en de gemeente Amsterdam hebben ons daarbij goed geholpen.

Voor de mensen die niet zo handig zijn met computers werken we samen met het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Zodat buurtbewoners, ondernemers en anderen ook een fysieke plek hebben om vragen te stellen, ideeen en reacties te geven.

Per 1 juni zijn we gestart met de bouw van het online platform. Op 1 juli hadden we de bêta versie klaar. Na wat rondje testen was sinds 14 juli 2021 het co-creatie platform live en kon de enquete online ingevuld worden.

Op de eerste dag habben we al gelijk 10 reacties ontvangen. We hebben affiches opgehangen en online campagne gevoerd, zodat zoveel mogelijk mensen mee zouden doen.

Buurtbudget Zuid gewonnen (22-10-2020)

Op 22 oktober 2020 werd ons plan voor het vergroenen van de Rijnstraat door 1.861 bewoners gekozen. Daarmee haalden we een mooie tweede plek en kregen we budget om het plan uit te gaan voeren. Ons originele plan staat hier en omvatte de volgende onderdelen, zie onderstaand.
 

Rijnstraat groene verblijfsstraat

We willen van de Rijnstraat een groene, klimaatbestendige en mooie verblijfsstraat maken. Een fijne straat voor bewoners, bezoekers en winkels. We creëren een groen concept met de buurt en voor de buurt.

  • Meer zitmogelijkheden en rust. Meer mogelijkheden om met elkaar een babbeltje te maken. Zodat het weer fijn wordt om te verblijven en te winkelen.
  • Meer groen, hoogwaardige beplanting en waterbestendige inrichting. Zodat water makkelijker weg kan en de straat groener en mooier wordt.
  • Voldoende fietsparkeer plekken én loopruimte. Ook voor mindervaliden. Zodat de beweegruimte voldoende wordt en de vele fietsen netjes geparkeerd
  • Meer duurzaamheid, minder CO2 (uitlaatgassen) en minder geluid. Groen reduceert uitlaatgassen, geeft zuurstof, verkoelt en reduceert geluid.
  • Vandalisme bestendige en vriendelijke uitvoering. Zodat het straatmeubilair er mooi uitziet, duurzaam gemaakt is en mooi blijft.
  • We creëren een concept samen met de buurt en voor de buurt. We maken een inrichtings- en onderhoudsplan en begroting voor de realisatiefase.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren